logo

 

    Historie Okrašlovacího spolku ve Znojmě



Pět ročníků udílení Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě (2006 - 2010)


Od roku 2006 udílí Okrašlovací spolek ve Znojmě Ocenění osobnostem nebo neziskovým organizacím za významný počin nebo dlouhodobou významnou činnost na poli kultury, ekologie, architektury a památkové péče,jakož i vedení mládeže k trvalým kulturním a duchovním hodnotám. Ocenění se udílí veřejně, vždy za minulý (již proběhlý) rok. Týká se vždy činnosti pro náš region. Pro postup při výběru kandidátů i pro vlastní předávání Ocenění byly vytvořeny Propozice, schválené valnou hromadou členů Okrašlovacího spolku. Uvádíme je na jiném místě.

První ročník proběhl v historických prostorách dolního mázhauzu Domu umění na Masarykově náměstí, ostatní ročníky se již konaly v redutním (štukovém) sálu Znojemské Besedy. K této příležitosti jsou vždy vytvořeny pozvánky a je pozváno celé vedené Města Znojma, někteří vedoucí odborů a jiných kulturních institucí a další hosté. Jako Ocenění jsou rozdány diplomy

Diplom OS ve Znojmě

 a věcné ceny (např.knihy, grafika apod.).

Přehled oceněných v jednotlivých ročnících:

1.ročník se konal 31.5.2006.  Předána Ocenění za rok 2005, celkem 7 oceněných.

 • Mgr.Jiří Ludvík a Znojemský hudební festival, o.s., za vznik nové a významné události ve městě Znojmě.
 • Spolek přátel Hroznové kozy, za obnovu dávných tradic zdejšího kraje a podporu znojemského vinařství.
 • Clary,občanské sdružení z Vranova nad Dyjí, za realizaci vycházkové trasy Claryho stezky ve Vranově nad Dyjí.
 • Sdružení vlastníků domu Rudoleckého č.3 ve Znojmě, za zdařilou rekonstrukci fasády domu
 • P.Oldřich Máša, za realizaci soukromé galerie ve Vranově nad Dyjí a organizaci barokní opery na vranovském zámku
 • Eman Macoun starší, za zdařilou rekonstrukci fasády měšťanského domu na Horním náměstí ve Znojmě se sgrafity Oskara Pafky.
 • Zdeněk Balík ( in memoriam ), za celoživotní dílo, zejména za úsilí a práci spojenou s Nadací pro obnovu církevních památek děkanství znojemského.

2.ročník se konal 23.5.2007Předána Ocenění za rok 2006, celkem 4 ocenění.

 • Asociace Iuvenes Znoyem, za vedení dětí a mládeže k trvalých kulturním a duchovním hodnotám.
 • PhDr.Martin Markel, za vydání knihy „Dějiny Jaroslavic“.
 • MUDr.Karel Fila ( in memoriam ), za celoživotní badatelskou, vlastivědnou a publikační činnost ve znojemském regionu
 • Václav Pavlík, jeho spolupracovník, za totéž.

3.ročník se konal 21.5.2008. Předána Ocenění za rok 2007, celkem 3 ocenění.

 • Josef Vlasák, za vytvoření unikátní sbírky fotografií a pohlednic Znojemska
 • Mgr.Pavel.Smutný, za zdařilý překlad knihy „Znojemská okurka“ z německého originálu
 • Iveta Gábrišová, za rekonstrukci a využití historického domu na ulici Zelenářské 5 ve Znojmě

4.ročník se konal 20.5.2009. Předána Ocenění za rok 2008, celkem 4 ocenění.

 • Miloslava Klimtová, za vytvoření sbírky historických fotografií znojemského regionu
 • Jiří Svoboda, za dlouholetou literární a překladatelskou činnost
 • manželé Dana a Jan Drozdovi, za rekonstrukci historického objektu vodní elektrárny a vytvoření Muzea motorismu
 • ing.arch.Blanka Rudolfová (in memoriam ), za významný přínos památkové péči ve městě Znojmě.

5.ročník se konal 20.5.2010. Předána Ocenění za rok 2009, celkem 5 ocenění.

 • Bohumil Švec, za využití své sbírky historických fotografií k vydání knihy „Pozdrav ze Znojma“
 • Klub vojenské historie ve Znojmě, za obnovu a rozvíjení tradic znojemských ostrostřelců
 • Alžběta Brzkovská, za vytvoření soupisu památných stromů Znojemska a jejich propagaci
 • Jiří Zahradníček, za vedení mládeže k ekologickému myšlení a ochraně krajiny
 • manželé Lenka a Otakar Babůrkovi, za obnovu usedlosti ve Stálkách a její využití k přeshraničnímu setkávání umělců.

Okrašlovací spolek ve Znojmě využívá těchto příležitostí také k tomu, aby mohl prezentovat svoji činnost nebo zvýraznit některé další významné osobnosti Znojemska.

V první ročníku vysvětlil, proč zahájil tuto tradici, ve druhém ročníku vzpomenul 15 let od založení svého obnoveného spolku, ve třetím ročníku představil svoji právě vydanou mapu Gránic, ve čtvrtém ročníku připomenul 130 let od založení svého předchůdce, Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě a v pátém ročníku připomenul osobnost prvorepublikového starosty Znojma dr. Josefa Mareše.

Po skončení oficiální části je většinou uspořádán i kulturní program se společenskou párty, někdy i s návštěvou oceněných objektů, např. ve třetím ročníku to byla prohlídka historického sklepa a vinárny na ulici Zelenářská č.5 a ve čtvrtém ročníku zase prohlídka Muzea motorismu u řeky Dyje.

Je potřeba říci, že vybraní kandidáti jsou Oceněním mimořádně potěšeni, cení si tohoto veřejného uznání a zatím nikdo z vybraných neodmítl, naopak se všichni osobně zúčastnili. Za zemřelé oceněné přebrali ceny jejich nejbližší příbuzní.

Členové našeho spolku tedy oprávněně doufají, že vzniklá a již pětiletá tradice bude ještě dlouho pokračovat, neboť osobností, které si takovéto zvýraznění zaslouží,je – naštěstí – na Znojemsku dostatek.

dr. L.Černošek, květen 2010.

zpátky úvod