malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P a m ě ť   m í s t a

Studánky a vodní zdroje v okolí ZnojmaV květnu 2003 vydal náš Okrašlovací spolek ve spolupráci s Nadací Partnerství publikaci „Studánky Znojemska“, průvodce po studánkách Znojemska a Vranovska v počtu 4000 kusů. Během jediné letní sezony byl celý náklad rozebrán. Měli jsme v úmyslu vydat pokračování, kde by byly zahrnuty i studánky na Moravskokrumlovsku a v příhraničním Weinviertelu, ale k tomu zatím nedošlo. Některé další zajímavé studánky tak zatím leží v šuplíku.
Již před vydáním této publikace jsme si začali všímat „Cendelínové studánky“ pod Kraví horou, kde je pramen dobré vody hojně využívaný obyvateli Znojma a zahrádkáři. Kolem roku 2000 jsme několikrát brigádnicky zbavili okolí náletových dřevin, vyčistili od odpadků a dne 19. dubna 2000 v 16 hodin odpoledne jsme studánku slavnostně otevřeli i s dětmi ze základní školy  Loucká a ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí. Občerstvení zajistil tehdejší pivovar Hostan. Tak jsme navázali na tradici jarního „otvírání studánek“ na Znojemsku.
O rok později, v říjnu 2001 byla pod vranovským zámkem dokončena oprava „Felicitiny studánky“ a za další rok, v listopadu 2002 i „Studánka kněžny Heleny“, pro změnu nad vranovským zámkem. Jarní otvírání studánek si zde vzala na starost vranovská školní mládež.
Ve Znojmě teď tuto tradici udržují děti z mateřských škol, zvláště z MŠ na náměstí Republiky, které sem vynášejí Morenu nebo naopak dobrou vílu řeky Dyje „Tajánu“. Poblíž tohoto pramene, ve vedlejším údolíčku na východní straně Kraví hory je další studánka, která byla v Národním registru  pramenů a studánek uváděna s číslem 143 jako „bezejmenná“, ale kterou místní zahrádkáři běžně nazývají „Zahrádkářská“. Proto jsme ji v roce 2013 do tohoto registru, který vede pan Michal Kuklík u Mladých ochránců přírody ČSOP takto znovu přihlásili. V současné době je dosti zanedbaná a potřebuje úpravu a vyčištění. Plánujeme to na nejbližší dobu.
Současně je v ohrožení také kaplička „Samaritánka“ s vodním pramenem pod ní. Dno kaple bylo totiž zabetonováno a vlhkost tak vsakuje do stěn. Opadává omítka této novogotické stavby z 19. století a vlhne i kamenný závěr kapličky. Malé korýtko pod ní zatím pravidelně čistí osmdesátník, oldskaut bratr Boris Wolf. Na opravu takovéto stavby však našemu občanskému
sdružení nestačí prostředky. Proto jsme žádali o pomoc Město Znojmo, které je majitelem stavby. 14. 4. 2010 se skutečně sešli u kaple zástupci města, našeho spolku a památkáři, byl proveden zápis a navrženy úpravy, ale zatím se nic nedělo. Musíme to tedy urgovat.
Vedle kaple také roste krásná, asi 150 let stará lípa 18 metrů vysoká s obvodem kmene 350 cm.  V roce 2009 vyhrála okresní soutěž „Strom roku“ a v celostátním finále skončila na pátém místě, což je zatím nejlepší umístění regionálního stromu v této soutěži.
Asi 1 km západně, také na úbočí nad Gránicemi jsme objevili další zanedbaný pramen. Letos tudy povede značená „Cesta  Jakuba Jirala“, proto se pokusíme vodní zdroj upravit a vytvořit zde pěknou studánku. Což třeba název „Jiralova studánka“?
V dubnu 2012 jsme zdokumentovali, vyčistili a posléze i upravili dva prameny potoka „Leska“ severně od Znojma: GPS:48° 52´ 36“ N, 16° 01´ 08“ E , výtok z prameniště je ve výšce 350 m  nad mořem, délka vodoteče 7 km,  potok ústí do řeky Dyje v Dobšicích v nadmořské výšce 205m.
Asi 500 m pod ním je druhý, vydatnější pramen, který byl již dříve – asi za první republiky – upraven kameny vyskládanými „na sucho“. Tento pramen jsme vyčistili, zastřešili a okolí zbavili náletových dřevin.Voda je v něm čistá – žije zde žába – skokan zelený.
V říjnu 2012 jsme pak výrazně trojjazyčně označili pramen „Gránického potoka“ mezi Lukovem a Bezkovem: GPS: 48° 52´ 12“ N, 15° 54´ 29“ E, výtok z prameniště je ve výšce 420 m n.m. , délka vodoteče 14 km a potom ústí do Dyje pod znojemskou přehradou ve výšce 210 m  n.m. Protéká nádherným Gránickým údolím, které zalesnil náš předchůdce. Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě v 19. a 20. století. Zde, v jeho údolí jsme upravili a lépe označili populární „Pivcův pramen“, pojmenovaný v roce 1922 po zasloužilém členu tehdejšího Okrašlovacího spolku, polesném Franzi Piwetzovi (1844 – 1923).
V plánu máme také lépe označit i Cendelínovou studánku, pomoci zprůchodnit cestu kolem potoka Lesky až do Dobšic a upravit ji pro smíšený provoz chodců a cyklistů jako součást tzv. „zeleného prstence“kolem Znojma. Zatím je zde v provozu jen její menší část.
Na druhé straně města, v Gránickém údolí, chceme zkulturnit a ve spolupráci s Klubem českých turistů označit cestu až k prameništím v lese „Smoha“ u Citonic, kde je několik zajímavých vodárenských staveb.
Další studánka je i na návsi v blízkých Konicích. Tam jsme v roce 2007 vysadili oskeruše. Na náš podnět byla upravena „Hraběcí studánka“ u Šanova. Obec se toho chopila po našem upozornění na historickou hodnotu klasicistní stavby z roku 1810. Tak byla studánka v roce 2009 slavnostně předána veřejnosti.
Zatím chátrá vodní zdroj pod lechovickým poutním kostelem. Bývala zde slavná studánka Panny Marie a od kostela k ní vede široké schodiště. Tradice poutí byla obnovena v roce 1990, putuje sem hlavně mládež ze Znojemska v rámci církevní akce „Ain Karim“ do barokního kostela Navštívení Panny Marie. Studánka je však nadále obestavěna betonovými skružemi.
Bude to tak nadlouho?

Zpracoval: dr.L.Černošek, květen 2013fotoalbum studánek Znojemska


                                                                 
zpátky úvod