malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


V ý z n a m n á   v ý r o č í   Z n o j e m s k a


 V rámci oddílu „Výročí“ by si chtěl Okrašlovací spolek ve Znojmě všímat i významných výročí, která se vztahují k našemu městu a regionu. Jedná se zvláště o výročí historických událostí, různých
osobností, událostí kulturních,  spolkových a dalších.
V textech budou i odkazy na jiné články a  dokumenty. Našim čtenářům již předem děkujeme za podněty, připomínky i  příspěvky (přijímáme i cizojazyčné verze)                                                                        

Rubrika "Výročí" od roku 2018

V roce 2008 jsme započali s naší rubrikou "Výročí", kde uvádíme významná výročí různých osobností Znojemska nebo událostí.
Proto opakující se výročí, po deseti letech, uvádíme nyní jen jako nadpis s možností pomocí odkazu ("viz rok měsíc") navštívení stránky s podrobnostmi,
uvedenými před deseti lety. Návrat do původního roku je  přes odkaz (link) uvedený na konci měsíce (zpět na začátek stránky: rok).

Od roku 2018 tak budeme v této rubrice uvádět jen to, co se zatím do předchozích let nevešlo.

 
Začínáme rokem 2018, dále:  2019,    
2020,    2021,   2022,   2023,
archiv let:  2008 - 2017

Rok 2018

 leden
 • 55 let od úmrtí  pátera Josefa Rudoleckého  (* 20.12.1880 Brno-Tuřany - † 15.1.1963 Znojmo)
Josef Rudolecký

 P. Rudolecký zemřel ve Znojmě, v ulici "U Domoviny" č. 15. Kněz a  národní buditel. Je po něm pojmenovaná jedna z ulic ve Znojmě.
 
Viz také: Osobnosti - Josef Rudolecký
 • 30 let od úmrtí matky Marie Vojtěchy Hasmandové (* 25.3.1914 Huštěnovice - 21.1.1988 Znojmo-Hradiště)
Vojtěcha Hasmandová

Generální představená sester boromejek (t.j. "Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského") zemřela v klášteře na Hradišti u Znojma. Onemocněla zhoubným nádorem na plicích a je pohřbena na řádovém hřbitově na Hradišti.
V roce 1996 byl zahájen proces jejího svatořečení, který stále probíhá.
V roce 2014 uznal papež František její heroické ctnosti a prohlásil ji za "Ctihodnou".
Viz také: Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová


 • 200 let od popravy loupežníka Jana Jiřího Grasela (* 4.4.1790 Nové Sýrovice - 31.1.1818 Vídeň)
Jan Jiří Grasel

31. ledna 1818 byl ve Vídni popraven loupežník Jan Jiří Grasel, literární hrdina řady knih, povídek, pověstí i lidových písní. Loupil také na Znojemsku. Jeho jméno, v rakouské výslovnosti znějící "grázl", zobecnělo v češtině i němčině. Stalo se synonymem pro loupežníka, banditu, darebáka a zločince.

       
únor 
 • 140 let od narození  učitele a archeologa Františka Vildomce  (*6.2.1878, Svatoslav -  3.11. 1975, Boskovštejn)
František Vildomec

Narodil se 6. února 1878 ve Svatoslavi u Tišnova. Po absolvování brněnského učitelského ústavu, přesněji c. k. českého ústavu pro vzdělání učitelů (1897), kde jej pro prehistorii zainteresoval jeden z profesorů – výkonný archeolog-amatér Josef Hladík – nastoupil službu čekatele učitelství na venkovské škole v Hostimi na Moravskobudějovicku. Po dvou letech získal vysvědčení učitelské způsobilosti a od roku 1900 byl ustanoven jako podučitel na přifařené škole v Boskovštejně. S výjimkou let první světové války, kdy zastupoval – sám nevoják – mobilizované učitele na okolních školách, zůstal boskovštejnské škole věrný až do svého penzionování v roce 1930; od roku 1922 byl jejím řídícím učitelem.
V roce 1916 si dal F. Vildomec, tehdy již známý archeolog, postavit na konci Boskovštejna rodinnou vilku. V tomto domě strávil s rodinou – s výjimkou let 1930-1938, kdy žili ve Znojmě – celý svůj dlouhý život.
Prestiž F. Vildomce jakožto badatele-vlastivěda a archeologa byla z počátku vázána na spolupráci s J. Palliardim, po jeho smrti (1922) pak rostla z výsledků jeho samostatné práce.
František Vildomec zemřel v ústraní svého boskovštejnského sídla dne 3. listopadu 1975 ve věku nedožitých 98 let. • 185 let od narození  vědce Juliusa Fejfalíka (*15.2.1833, Znojmo -  30.6.1862, Vídeň)
Julius Fejfalik byl moravský literární historik se specializací na českou středověkou literaturu a národopisec jižní Moravy. Publikoval česky i německy.Po absolvování gymnázia v Brně se vydal na univerzitu ve Vídni, kde studoval obory klasickou filologii, slavistiku a germanistiku.V té době pracoval i v univerzitní knihovně. Po ukončení studií dostal ministerské stipendium pro další vzdělávání na univerzitách v Berlíně a Heidelbergu. Od roku 1861 začal pracovat ve vídeňské dvorní knihovně. Ve stejném roce onemocněl plicní tuberkulózou. Léčil se z ní v Rožnově pod Radhoštěm, kde patrně také sesbíral valašské lidové hry a písně.O rok později, ve věku 29 let, však nemoci podlehl.
Feifalik byl také jedním z badatelů, kteří označovali Rukopis královédvorský za padělek. Své zjištění o rukopisu pak uveřejnil v roce 1860 v knize "Über die Könighofer Handschrift" (O rukopise Královédvorském). Tímto však upadl v nemilost české veřejnosti, až mu nakonec bylo znemožněno publikovat v jediném českém vědeckém periodiku - Časopise Musea království Českého.

 • 140 let od narození Františka Vácslava Peřinky (*26.2.1878  -  †14. 9.1949)
František Vácslav Peřinka (1878 - 1949)

František Vácslav Peřinka byl historik, autor svazků Vlastivědy Moravské (okresy Znojmo, Vranov, Jaroslavice a jiné).
Viz také: Osobnosti -  František Vácslav Peřinka


březen
 • 225 let od narození Karla Postla  (*3.3.1793 Popice u Znojma – 26.5.1864 Solothurn ve Švýcarsku)
Psal pod pseudonymem Charles Sealsfield. Jeho totožnost byla odhalena až po smrti. Ve Znojmě má dvě bysty (na hradě a v parku, kde byla položena 3.3.2013 kytice).

 • 320 let od narození Prokopa Diviše   (*26.3.1698 Hevlíkovice u Žamberka – 21.12.1765 Znojmo-Louka)
Prokop Diviš

 Viz také: Osobnosti - Prokop Diviš


duben         
 • 185 let od narození Václava Vlčka  (*6.4.1833 Výrovice u Znojma – 15.8.1909 Vídeň)
vynálezce Václav Vlček - 1833 - 1909
     
Václav Vlček byl vynálezcem mechanismu poštovních schránek, žaluzií a jiných technických předmětů. Jeho poštovní schránka typu "WLCZEK" byla vyvinuta kolem roku 1890. Jeho model byl tři roky zkoušen a potom doporučen pro celé Rakousko.          

 květen
 • 45 let od úmrtí Herberta Felixe (* 9.7. 1908 Znojmo –  5.5. 1973 Torekov, Švédsko)


červen
 • 90 let od narození Bedřišky Znojemské (* 2. 6. 1928 Znojmo )
Viz také: Osobnosti - Bedřiška Znojemská


červenec     
 • 140 let od založení Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě.
Jeho stanovy byly schváleny 4.července 1878 - viz 2008 červenec

 • 90 let od úmrtí Maxe Mayera rytíře z Ahrdorffu a Wallersteinu (* 3. 12. 1845 Kroměříž  –  7.7. 1928 Božice u Znojma)
Mayer, Max z Ahrdorffu a Wallersteinu

Po teologických studiích byl 6. června 1868 vysvěcen na kněze. V Římě získal doktorát kanovnického práva a stal se blízkým spolupracovníkem papeže Pia IX. a následně i Lva XIII. V roce 1881 ale onemocněl a vrátil se na Moravu do Černé hory  – a 1884 odešel tentokrát do teplé a úrodné oblasti Božic-Českých Křídlovic nedaleko Znojma, kde získal faruK jeho největším počinům patří stavba kláštera „Maria Hilf“ v Božicích.

viz
také:
 
Osobnosti -  Maxmilian Thaddäus Mayer
 • 110 let od narození Herberta Felixe (* 9.7. 1908 Znojmo –  5.5. 1973 Řím, nebo Torekov, Švédsko)
 
 • 150 let od narození Růženy Svobodové  (*10. 7. 1868 Mikulovice  – †1. 1. 1920  Praha)
Viz také: Osobnosti - Růžena Svobodová

 • 115 let od narození Jakuba Trnky  (*18. 7. 1903 Křenovice u Slavkova Znojma – †28. 5. 1965 Znojmo)
Viz také: Osobnosti - Jakub Trnka


srpen
 • 170 let od narození Eduarda Charlemonta  (*2. 8. 1848 Vídeň  – 8. 2. 1906  Vídeň)
EDuard Charlemont (1848-1906)

Syn malíře miniatur a také profesora na znojemské ženijní akademii Matěje Adolfa Charlemonta. Už jako chlapec pomáhal v práci svému otci. Studoval u Engerthse a Makarta, v jehož ateliéru pracoval od roku 1870. Působil v Italii a ve Francii ale také v Liberci. Byl přítelem tamějšího textilního továrníka Heinricha Liebiga. Celá řada jeho obrazů se nachází v Liberecké oblastní  galerii "Lázně".
 • 75 let od narození Jiřího Svobody (*12. 8. 1943 Znojmo)
Jiří Svoboda - 1943

Emeritní učitel dějepisu a češtiny, spisovatel, básník, překladatel, regionální badatel, člen mnoha znojemských spolků.
Jiří Svoboda učil dějepis srdcem, sepsal také řadu znojemských a regionálních pověstí a vzkřísil pověst o Hroznové koze. Upozornil na významné regionální osobnosti, např. továrníka-okurkáře Herberta Felixe, učitele a kněze Johanna Gregora Mendela a jeho působení ve Znojmě, také na pozapomenutý pobyt polských vlastenců v 19. století ve Znojmě a jejich „Polský kámen“ i mnoho dalších.
Přeložil povídky Antona Vrbky, básně Josefa Bergmanna, knihu Charlese Sealsfielda a Adolfa Foyta.
Je členem Okrašlovacího spolku, spolku přátel Hroznové kozy, Mezinárodní společnosti Ch. Sealsfielda a dalších sdružení.
Ze tří manželství má 7 synů.
K jeho 65. narozeninám před 10 léty mu Okrašlovací spolek ve Znojmě udělil Ocenění za dlouholetou literární a překladatelskou činnost.
 • 25 let poutí ze Znojma do Popic, ke kapli Panny Marie Bolestné (14. 8. 1993 Znojmo-Popice)
kaple Panny Marie Bolestné - 1993 kapli Panny Marie Bolestné

barokní socha Panny Marie „Útočiště hříšníků“ od G. A. Heinze

Od srpna 1993 chodí každý měsíc poutníci k obnovené kapli Panny Marie Bolestné nad Popicemi. První taková pouť po r. 1989 se uskutečnila 14. srpna 1993. Poutníci šli část cesty bosí, jako výraz pokání a nesli velký kříž. Obnovenou kapli vysvětil biskup Lobkowitz.
Postupně byla u kaple vyvrtána studna (1995), obnoveno několik chátrajících soch při poutní cestě a na Kraví hoře umístěna v r. 2004 cenná barokní socha Panny Marie „Útočiště hříšníků“ od G. A. Heinze.
To vše se dělo z iniciativy znojemského děkana Mons. Jindřicha Bartoše a „Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského“.
Pouť k 25. výročí se konala 12. 8. 2018. Další pouti budou opět v měsíčních intervalech, vždy v neděli po 13. dni v měsíci.

 • 50 let od přepadení ČSSR pěti státy Varšavské smlouvy  (20. – 21. srpna 1968)


září
 • 110 let od otevření znojemské městské nemocnice – „utajené výročí“ (3. 9. 1908 )
 viz 2008

říjen
 • 80 let od okupace  Znojemska - 8. října 1938
Mnichov_1938 znojmo - okupace 1938

Jaroslavice, Miroslav, Moravský Krumlov, Vranov n. D. a další rozsáhlé části znojemského pohraničí byly, na základě mnichovské dohody, obsazeny armádou Německé třetí říše. Znojmo samotné bylo obsazeno 9.10.1938.

 • 100 let od vzniku ČSR - 28. října 1918
viz Paměť místa
   
listopad
 • 80 let od zničení znojemské synagogy (9. až 10.listopadu 1938)
viz 2008 listopad

 • 45 let od otevření nové nemocnice československo-sovětského přáterlstvéí ve Znojmě ( 10.listopadu 1973)
 • 145 let od narození Stanislava Maráka  (*13. 11. 1873 Příbor  – 5. 10. 1937 Znojmo)
Stanislav Marák - +áýš-+íšý

Pracovník ve školství a kultuře na Znojemsku, redaktor časopisu "Od Horácka k Poddyjí.

prosinec
 • 100 let od připojení Znojemska k Československé republice (16 prosince 1918)
viz Paměť místa


přesné datum není  známo
 


Rok 2019

leden

 • 160 let od narození Theodora Charlemonta  (*1. 1. 1859, Znojmo  – 13. 10. 1938, Vídeň)
Theodor Charlemont - 1859-1938

Významný sochař, žák sochaře Caspara von Zumbusche, nositel "Císařovy ceny" (Kaiserpreis) z roku 1902. Autor pomníku gregora Mendela v Brně
 • 100 let od narození Emila Machaina  (*24. 1. 1919, Znojmo  – 13. 11. 1984, Znojmo)
Emil Machain - 1919-1984

Významný znojemský hudebník, člen profesionálního Symfonického a divadelního orchestru (1942-1944), člen Jihomoravského kvarteta (1945-1955), smyčcového a klavírního tria a  dirigent Symfonického orchestru ve Znojmě.  Hudební pedagog, vyučoval hře na housle, ředitel (1959-1980) na Hudební škole ve Znojmě a pedagog na Střední pedagogické škole, kde vyučoval hru na housle a komorní hru (1980-1983.

únor

 • 150 let od úmrtí Anton Hübnera  (*29. 5. nebo 25. 9. 1793, Znojmo nebo Starý Šaldorf – 12. 2. 1869, Starý Šaldorf)
Anton Hübner - Dějiny Znojma

viz Osobnosti: Anton Hübner

březen
 • 70 let od úmrtí Oskara Pafky (*7.12.1896, Znojmo - 4.3.1949, Voitsberg)
Oskar Pafka - +1949


Na jeho rodném domě ve Znojmě byla odhalena pamětní deska v květnu 2009. 
Viz článek: „Malíř Oskar Pafka

 • 100 let od založení KČT ve Znojmě ( 31. 3. 1919)
OeTK ČKT KČT
Karel Zobal - KČT Znojmo
Karel Zobal  *)

Po vzniku samostatné ČSR vznikl k 31. 3. 1919 i „Odbor KČST Znojmo“ s 99 členy. Ten volně navázal na práci již dříve existující znojemské sekce ÖTC (Österreichische Touristenklub – Sektion Znaim). Tenkrát u jejího zrodu stál i znojemský „Zalesňovací a okrašlovací spolek“ a sekce byla založena 7. 3. 1883.
Nejznámějším a nejaktivnějším předsedou KČT Znojmo v nové republice se stal od 23. 1. 1921 ředitel měšťanské školy Karel Zobal, který tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1937.
viz také  - Osobnosti Znojemska:  Karel Zobal

*) karikatura od Ondřeje Sekory

 květen
 • 110 let od svatořečení svatého Klementa Maria Hofbauera ( 20.5. 1909, Řím)
Klemens Maria Hofbauer - O. Pafka, 1933
Oskar Pafka 1933

20. května letošního roku si připomeneme 110 let od svatořečení sv. Klementa Maria Hofbauera, který se narodil v česko-německé rodině v Tasovicích,
kde při křtu získal jméno Jan.  Ve Znojmě se učil pekařskému řemeslu v pekárně mistra Dobeše a později v louckém klášteře pracoval jako pekař a navštěvoval klášterní školu zdejších premonstrátů. Dlouhá a složitá cesta ke kněžství a řeholnímu životu a následná horlivá apoštolská činnost ho zavedly do mnoha evropských zemí; působil na území dnešního Česka, Rakouska, Polska, Itálie, Německa a Švýcarska.
Klement Maria Hofbauer byl svatořečen 20. května 1909 papežem Piem X. v Římě. Slavnosti se zúčastnili oba moravští biskupové – arcibiskup olomoucký František Bauer a biskup brněnský Pavel Huyn – a okolo tři sta poutníků z Moravy v čele se zemským hejtmanem hrabětem Ottem Serenyiem.

 • 260 let od úmrtí Jiřího Antonína Heinze (*17.5.1860,Uh.Hradiště – 22.5.1759, Znojmo)
slavného barokního sochaře, který poslední roky svého života strávil jako bratr Klaudius v dominikánském klášteře ve Znojmě.
Zde je také v kryptě kostela pohřben.

viz Osobnosti: Jiří Antonín Heinz

červen
 • 80 let od úmrtí Antona Vrbky (17.5.1860,Uh.Hradiště – 2.6.1939,Znojmo)
Anton Vrbka - +1939

Viz článek: “Za Antonem Vrbkou„ a některé další v „Paměti místa“.

 • 100 let od založení skautingu ve Znojmě - červen 1919, (výstava 9. 10 - 30. 11. 2019, Galerie Domu porozumění)

 • 1. klubovna skautů 1919skauting 1919 - 2019
                                                                                                     červen 1919                                                                 říjen-listopad 2019                                                                               
V Otakarově škole na Václavském náměstí vznikla v červnu 1919 první skautská klubovna. Skautský oddíl zde tehdy založil učitel této školy Bohumil Pipek. V roce 1999 odhalili znojemští skauti na budově této školy pamětní desku.

viz také - Paměť místa:  Na náměstí znovu roste skautská lípa

                                     Skauti slaví stovku i výstavou
červenec
 • 210 let bitvy u Znojma (10.a 11.července 1809)
bitva u Znojma - 1809

Viz článek:“Příspěvek k historii bitvy u Znojma 1809“ v „Paměti místa


srpen
 • 30 let od úmrtí Antonína Františka Stehlíka (*11.3.1921, Hluboké Mašůvky  – 28. 8. 1989, Znojmo)
Antonín František Stehlík - 1921-1989

Začínal jako spolupracovník novin, nejen jako recenzent a pisatel různých článků a glos, ale současně i  jako ilustrátor. V letech 1952-1957 studoval u prof. O. Nejedlého v Praze. Je nositelem několika vyznamenání doma (medaile O. Březiny, M. Švabinského) i v zahraničí. Čestný občan Hlubokých Mašůvek (1981). Těžištěm jeho tvorby je krajinomalba.

Viz Osobnosti: Antonín František Stehlík

září
 • 100 let od založení znojemského českého gymnásia - 1919, (oslava 11. - 12. 10. 2019)

čgz - 1919-2019 čgz - 1919-2019  čgz - 1919-2019

viz také - Osobnosti Znojemska:  Polesný Karel
            -  Paměť místa:
Znojemské gymnásium slavilo 100 let

říjen
 • 110 let od vysvěcení kostela sv.Jakuba v Konicích (3.10.1909)

Viz recenze:“Sto let farního kostela Konice


listopad


 • 100 let od  otevření české hudební školy ve Znojmě ( 1919)
Alexander Walter - hudební nástroje
Autor: znojemský keramik  
Alexander Walter  *)

V listopadu 2019 tomu bude již 100 let, co byl proveden zápis do nově založené české hudební školy ve Znojmě. Datum „listopad 1919“ je proto považovat za počátek českého hudebního školství ve Znojmě v nově vzniklé samostatné republice. Tato škola se po roce provizorního vyučování přestěhovala do budovy dnešního Státního okresního archivu na dnešním Divišově náměstí, kde již v době od roku 1857 až do počátku 1. světové války sídlila „Städtische Musikschule“, jedna z prvních hudebních škol v c.k. monarchii. Od jejího založení až do roku 1902 stál v jejím čele vídeňský rodák, dirigent, skladatel a houslista Heinrich Fiby. Je zajímavé, že v době tzv. I. republiky až do počátku II. Světové války existovala paralelně i německá hudební škola v budově Německého domu (později PDA, hotel Znojmo, sídlo ČS a.s.  a dnes ve vlastnictví města Znojma).
Pokud bychom se chtěli vrátit ještě hlouběji do historie, bylo by třeba si připomenout i církevní hudební školu, která vznikla koncem 17. století v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma a existovala až do zrušení kláštera v rámci tzv. josefinských reforem na sklonku 18. století. Poté se výuka hudby částečně přenesla ke sv. Mikuláši, a do dominikánského kláštera ve Znojmě.
O provozování a výuku světské hudby se již od vlády Marie Terezie starali též tzv. „turnéři“ (borci), kteří v roce 1846 založili městskou kapelu znojemských ostrostřelců.

viz také: Paměť místa

*) Hned za vstupními dveřmi ZUŠ na Roosveltově ulici ve Znojmě je na pravé stěně umístněna jeho plastika hrajících a zpívajících andělů.

 • 30 let od "sametové revoluce" (17. 11. 1989)

oslava 17. 11. 2019

V pátek večer, 17. listopadu 1989, byli  surově zbiti studenti v Praze na Národní třídě. Policejní jednotky je oblíčily a i přes pokřik "Máme holé ruce" byly použity pendreky. To odstartovalo další masové protesty obyvatel a změny, vedoucí k pádu komunistického režimu. Ve Znojmě se události rozjížděly pomalu, ale stávka dne 27. 11. 1989 už dokázala zaplnit celé dolní náměstí. Po 30ti letech proběhlo ve městě několik vzpomínkových akcí, besed, a také Happening na Komenského náměstí, kterého se uúčastnilo asi tisícovka lidí se svíčkami a klíči.

viz také - Paměť místa: Oslavy 30. výročí sametové revoluce

                                    
O sametové revoluci sametové

                                   
Fotografie z listopadoých oslavpřesné datum není  známo • zpět na začátek roku:  
 • 2019


Rok 2020

 leden

 • 100 let od úmrtí Růženy Svobodové (* 10.7.1868 Mikulovice u Znojma  –  1.1.1920 Praha)
Růžena Svobodová - 1868 - 1920

viz osobnost  -  Růžena Svobodová


 • 115 let od narození křesťanského básníka Jana Zahradníčka (17.1.1905, Mastník - 7.10.1960, Vlčatín) 
Jan Zahradníček - 1905 - 1960
viz osobnost: -  Jan Zahradníček

 • 105 let od narození Adolfa Opálky  (*4.1.1915 Rešice u Mor. Krumlova  –  †18.června 1942, Praha)
Adof Opálka - 1915-1942
   
Účastník atentátu na R. Heydricha, 18. června 1942 po boji na Kůru kostela sv. Cyrila a Metoděje v  Praze, těžce zraněný požil jed a následně se zastřelil. Narodil se v Rešicích na Moravskokrumlovsku. V roce 1937 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. V r. 1939 uprchl do Polska a dostal se do  Anglie. Po výcviku seskočil ve skupině "OUT Distance"  na území protektorátu (v ní byl i pozdější zrádce Karel Čurda). Spojili se s dalším vysazenými skupinami (na př. Silver A) a 27. května 1942       v 10:35 provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Npor.Opálka akci Antropoid velel, atentát provedli rtm. Josef Gabčík a rtm. Jan Kubiš.
Heydrich zemřel 4. června 1942. 7 Parašutistů se ukrývalo v Resslově ulici. v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Po zradě rtm. Čurdy byli obklíčeni a v kostele kde, kromě Jana Kubiše, všichni zemřeli -  kolem 11 hodiny, 18. června 1942.      
   
 • 100 let od narození Karla Fily  (*20.1.1920 Velké Mezeříčí  –  †1.dubna 2007, Znojmo)
Mudr. Karel Fila
MuDr. Karel Fila, oční lékař ve Znojmě, vlastivědný badatel a filatelista


únor

 • 685 let od svatby Anny Lucemburské ve Znojmě  (*27. března 1323, Kouba (Cham, Bavorsko) – 3. září 1338, Neuberg an der Mürz)
18. 2. 1335 se na znojemském hradě slavila svatba rakouského vévody Oty Habsburského s dcerou českého krále Jana. Při svatbě vznikl požár, při kterém shořela polovina Znojma


březen

 • 200 let od úmrtí Klementa Marii Hofbauera  (* 26.12.1751 Tasovice u Znojma  –  15.3.1820 Vídeň)
Klemnt Maria Hofbauer

Sv. Klement Maria Hofbauer, tasovický rodák, patron měst Vídně a Varšavy, redemptorista.

 • 170 let od narození Huga Charlemonta  (*18. 3. 1850  Jemnice  –  †18. 4. 1939 Vídeň)
Hugo Charlemont 1850 - 1939

Hugo Charlemont se narodil v rodině slavných umělců. Vyrůstal ve Znojmě. Otec malíř miniatur  Matias Adolf Charlemont. Bratr Eduard Charelmont byl rovněž malířem a jeho nejmladší bratr Theodor Charlemont znám jako sochař. Je otcem malířky Lilly Charlemont. V roce 1873 absolvoval Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde byl žákem profesora Eduarda von Lichtenfelse.

 • 80 let od narození Miloslavy Klimtové  (*30. 3. 1940  Znojmo)
Miloslava Klimtová - 1940-2020

Před 80ti lety se narodila Miloslava Klimtová, znojemská sběratelka historických fotografií a pohlednic.
Pracovala jako inspektorka stravovacích provozů mateřských škol. Několik desitiletí sbírá historické fotografie a pohlednice, která pak prezentuje na přednáškách a v tisku. Ochotně spolupracuje také se znojemskými badateli. V roce 2002 vydala knihu "Znojmo - kniha historických pohlednic", je členkou "Znojmomilu"- klubu přátel starého Znojma.


duben


  * 70 let od přepadení znojemských klášterů komunistickou mocí  (14. a 28. 4. 1950  Znojmo a Tasovice)

V nocí 14. 4.1950 byl přepaden klášter dominikánů ve Znojmě a klášter redemptoristů v Tasovicích. 28. 4.1950 byl přepaden klášter Kapucínů ve Znojmě.

viz článek v "Paměti místa"


  * 90 let od úmrtí Roberta Mayra  (* 1.11.1852 Vídeň  – † 27.4.1930 Znojmo)

Významný znojemský zemědělec-podnikatel. Od 1893 zástupce prezidenta „Okresního hospodářského spolku“ a od roku 1901 předseda nově založené „Německo-moravské zemědělské společnosti“. Cestovatel - Balkán, dále předseda Zalesňovacího a okrašlovacího spolku 1905-1921.


květen

 •  35 let od spuštění jaderného reaktoru   (13. 5. 1985  Dukovany)
AE

viz článek v "Paměti místa"červen


 •  30 let od úmrtí malíře Otakara Zeminy  (* 18. 12. 1899, Nová Paka   -  † 4.6.1990, Mlázovice - Nová Paka)
Otakar Zemina

Otakar Zemina působil před 2. světovou válkou také ve Znojmě, kde učil výtvarnou výchovu a kreslení na Učitelském ústavu. Navrhl znojemským Sokolům prapor, maloval portrét starosty Mareše, který je umístěn na radnici

viz článek: Otakar Zemina

 • 150 let od narození Viléma Veleby  (* 8. 6. 1870, Pánov u Velké Bíteše  -  † 23. 2. 1956, Praha)

Vilém Veleba - 1870 - 1956
viz osobnost: -   Vilém Veleba


červenec

 • 800 let od vysvěcení kostela sv. Markéty v Příměticích  (13. 7. 1220, Znojmo-Přímětice)
kostel Přímětice - 800 let
viz článek v "Paměti místa"

 • 200 let od úmrtí Jiřího Prochásky  (* 10.4.1749 Blížkovice  – † 17.7.1820 Vídeň)
viz osobnost: -   Jiří Procháska

září

 • 190 let od narození spisovatelky  Marie von Ebner-Eschenbach  (*13. 9. 1830, Zdislavice – 12. 3. 1916,Vídeň)
Marie Ebner von Eschenbach - 1830-1916

          Moravskorakouská  spisovatelka,která žila  1851-1856 ve Znojmě,

viz osobnost: -   Marie von Ebner-Eschenbach

 • 110 let od narození Otmara Chlupa  (* 17.9. 1910, Brno  -  † 22. 9. 1938, Hnánice)

Otmar Chlup - 1910-1938
viz osobnost: -   Otmar Chlup

 • 120 let od otevření Městského divadla ve Znojmě (29. 9. 1900, Znojmo)
Městské divadlo ve Znojmě - ca. 1900
viz článek v "Paměti místa"

 • 90 let od narzení ing. Jindřicha Kanii  (*30.9.1930, Ostrava)
Jindřich Kania

Jindřich Kania je chemický inženýr, věřící člověk a dlouholetý vydavatek katolického měsíčníku „Život farností Znojma“. Nyní se věnuje hlavně svojí zahradě a tím se udržuje v dobré fyzické kondici.

Viz též: Jindřich Kania
říjen

 • 60 let od smrti básníka Jana Zahradníčka  (17.1.1905, Mastník - 7.10.1960, Vlčatín) 
Jan Zahradníček - 1905 - 1960

Básník křesťanských veršů Jan Zahradníček byl v letech 1951 až 1952 vězněn ve znojemské vazební věznici. Čekal zde na soud, který pak probíhal v Brně. Ve Znojmě ve vězení napsal verše „Báseň o slunci a svatém Václavu.“ Na zdi znojemské věznice má nyní pamětní desku, kterou mu zde nechal umístit znojem. Okrašlovací spolek.
viz osobnost: Jan Zahradníček

 • 15 let od nového umístnění "Vrbkova kamene" na Kraví hoře  (28. 10. 2005)
Na výročí vzniku ČSR umístnil O.S. ve Znojmě na Kraví hoře opět pamětní Kámen kustoda Antona Vrbky. Požehnal ho P. Marián, kněz z Louky. Původní Vrbkův kámen rozstříleli vojáci v 50. letech 20. století
 

originální Vrbkův kámen - 1925
originální kámen - 1925 (archiv L. Černošek)
nový Vrbkův kámen - 2005
nový kámen - 2005 (foto: P. Matyasko)


Vrbkův kámen - 28.10.2020
Vrbkův kámen - 28.10.2020 (foto: K. Jakl)

 • 200 let od narození Matěje Adolfa Charlemonta  (*23. 11. 1820 Brno  –  †20. 4. 1871 Vídeň)
Mat2j Adolf Charlemont 1820-1871

Malíř miniatur Matias Adolf Charlemont. Působil jako učitel kreslení na Vojeské ženijní akademii ve Znojmě. Otec Eduarda, Huga  a Theodora.

prosinec

 • 100 let od narození P. Kryštofa Václava Nečase OP (*3. 12. 1920, Čebín  – †31. 12. 2007, Znojmo)
p. Kryštof V. Nečas

Narodil se v Čebíně. V roce 1939 vstoupil do dominikánského řádu, 1945 byl vysvěcen na kněze. Poté působil ve Znojmě jako kaplan a prefekt chlapeckého internátu. V roce 1949
byl souzen za protikomunistické kázání. Byl sice amnestován, ale zanedlouho s ostatními bratry internován v Želivi (1950-55). Po propuštění pracoval 10 let v továrně Konekta v Brně,
poté směl působit ve farnosti Třebíč. V roce 1968 se podílel na obnově znojemského dominikánského kláštera. 1972 byl přeložen do farnosti Luleč u Vyškova. Do Znojma se vrátil
až po pádu komunismu v roce 1990 a působil zde jako farář a následně až do své smrti (2007) jako výpomocný duchovní.


 • 180 let od narození malíře  Theodora  von Hörmnna  (*13. 12. 1840, Imst – 1. 7. 1895, Štyrský Hradec)
Theodor von Hörmann - 1840-1895
viz také: Theodor von Hörmann


 • 140 let od narození pátera Josefa Rudoleckého  (* 20.12.1880 Brno-Tuřany - † 15.1.1963 Znojmo)
Josef Rudolecký

  Viz také: Osobnosti - Josef Rudolecký


přesné datum není  známo
 
 • 350 let od narození Antonia Caldary  (* ??.?. 1670, Benátky  -  † 28. 12. 1736, Vídeň)
Antonio Caldara 1670-1736

Významný barokní skladatel působil v Mantově, Římě a ve Vídni, Tam byl dvorním skladatelem a vicekapelníkem na dvoře Karla VI.  Na počest císařovny Alžběty Kristýny složil operu "La concordia de’ pianeti" (Svornost planet), která měla světovou premiéru v roce 1723 ve Znojmě.

 • 830 let od založení Premonstránského  kláštera (1190, Znojmo-Louka)
Kl83ter 17.. stol.
Mattheus Georg Wischer, 17. stol

viz také: Premonstráti ve Znojmě

 • 820 let od vysvěcení louckého klášterního kostela (1200, Znojmo-Louka)
Kostel Louka 1523
Nejstarší vyobrazení Znojma, klášter Louka,  Wolfgang Fröhlich, 1523

viz také: Dvanáct stříbrných soch

 • 800 let od založení obce Hluboké Mašůvky (1220)
První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v přímětické kronice. Osídlení této oblasti ale sahá až do mladší doby kamenné. Významné archeologické nálezy, včetně sošky tzv. „Mašůvecké Venuše“, jsou spojeny se jménem Františka Vildomce, který zde prováděl svoje výzkumy v první polovině 20. století. Nyní jeho nálezy vlastn muzeum v nedaleké obci Jevišovice.
Hluboké Mašůvky jsou současně hlavním poutním místem regionu Znojemska. Mariánský pramen se zázračnou uzdravující vodou byl známý už před třicetiletou válkou. Když poutní místo získal s dalšími pozemky úspěšný obránce Brna, Radouilt de Souches, přidal sem i zázračnou sošku „Panny Marie de Foy“. Potom začalo místo vzkvétat. Nejprve zde byla kaple a po velkých procesích v 19. století i kostel, který byl na začátku padesátých let 20. století rozšířen, včetně rozsáhlého areálu s lurdskou jeskyní, sochami svatých, křížovou cestou atd. V současné době se areál dále rozšiřuje.
Poutě obnovil v roce 1990 znojemský děkan Jindřich Bartoš (vit „Osobnosti“) a když si 18. a 19. září 2020 mašůvečtí občané s četnými hosty připomenuli 800 let od založení obce, udělil starosta obce Mons. Jindřichu Bartošovi čestné občanství Hlubokých Mašůvek.Rok 2021

leden

 • 30 let od vzniku periodika „Život farností Znojma“  (* 01.1991,  Znojmo)
„Život farností Znojma“

V lednu 1991 se ing. Jindřich Kania iniciativně ujal vydávání měsíčního zpravodaje „Život farností Znojma“. Tuto práci dělal celých 25 let, pak to po něm převzali mladší a tento farní zpravodaj vychází dosud, pravidelně již celých 30 let.
Znojemský farní zpravodaj si za uplynulá tři desetiletí získal skvělé renomé. Všichni farníci a další čtenáři zde najdou přehledný informační servis o bohoslužbách a dalších akcích, zajímavá duchovní zamyšlení i střípky z historie. Já osobně jsem zpravodaj objevil někdy v jeho prvním desetiletí díky babičce. Seriál o církevních památkách Znojma a okolí z pera již zvěčnělých pánů Karla Fily a Václava Pavlíka nemá dodnes konkurenci a zapsal se zlatým písmem do dějin znojemské historiografie. Přeji Životu farností Znojma další úspěšné roky a jeho redaktorům hodně zdaru. Pán Bůh oplať!
Jiří Kacetl, Život farností Znojma, 1/2021

Viz též: Jindřich Kania

 • 100 let od  narození Karla Krafky (* 4.1.1921 Znojmo  –  14.7.1984 Brno)
Karel Krafka

Karel Krafka byl spoluzakladatel Janáčkova kvarteta,  kde hrál 30 let na vzácné violoncello, které vyrobil r. 1707 Santo Seraphino. Byl  také protifašistický bojovník.

Janackovo kvarteto 1947

viz paměť místa: -  Skládali pro Znojmo

 • 150 let od  narození Alexandra Pocka (* 6.1.1871 Znojmo  – †  19. 11. 1950, Vídeň)
Alexander Pock - 1871-1950

6. ledna 1871 se ve Znojmě narodil malíř Alexander Pock. Byl také členem "Svazu výtvarných umělců Jižní Moravy"  (SVUJM)

SVUJM
SVUJM  
 Prell, Přeček, Pafka, Budík, Wiehar, Nestarowitschová, Pock, Zemina (zleva)

viz také osobnost: Alexander Pock

 • 50 let od  narození znojemského jáhna Willi Türka  (* 7.1.1971 Boskovice)
Willi Türk

7. ledna 2021 oslavil 50. narozeniny znojemský jáhen Willi Türk. Narodil se v Boskovicích. Po studiu na Konzervatoři Brno absolvoval Teologickou fakultu v Olomouci. Svěcení pro trvalý diakonát přijal v roce 2006. Je vedoucí schóly u Sv. Mikuláše a působí jako pedagog v oblasti hudby.
viz takéosobnost: Willi Türk
 • 5 let od úmrtí pedagožky a malířky Miluše Ilkové (* 16. 2. 1959, Čáslav  -  †  14. 1. 2016,  Citonice)
Miluše Ilková -- 1959-2016

Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1978 - 1979), 1979 - 1984 studium na Pedagogické fakultě MU v Brně, obor výtvarná výchova + český jazyk a literatura, malba,  1984 - 1986 doktorské studium na MU v Brně. Byla učitelkou výtvarné výchovy na Gymnáziu a SPgŠ ve Znojmě, členkou znojemského uměleckého sdružení "Meandr". Své díla vystavovala ve Znojmě, Vyškově, Novém Městě n. M., Žďáře n. Sáz., Vamberku, Retzu.
   
viz také: Miluše Ilková

 • 85 let od narození muzikologa PhDr. Jířího Fukače (*15.1.1936  Znojmo  - † 22.11.2002  Brno)
Jiří Fukač - 1936-2002

Muzikolog a organizátor hudebního života, profesor hudební vědy a vedoucí Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, v roce 1969 založil časopis Opus musicum a stal se jeho prvním šéfredaktorem.  Vzdělání: 1950-1954 Gymnázium Znojmo, 1954–1959 hudební věda na FF MU, zde získal tituly: PhDr. (1966), CSc. (1990), docent (1990), profesor (1994)
pocty: Cena rektora MU za vynikající vědecké dílo (1998),
          Cena Adalberta Stiftera za rozvoj česko-německých vztahů (1998),
          Jmenován členem-korespondentem Rakouské akademie věd


 • 130 let od  narození Karla Pokorného (* 18.1.1891 Pavlice  – †  14. 2. 1962, Praha)
Karel Pokorný - 1891-1962

V roce  1891 se v Pavlicích narodil sochař Karel Pokorný.

Karel Pokorný -soch B. Němcové
Božena Němcová (autor K. Pokorný - 1955)

viz také osobnosti: Karel Pokorný

 • 270 let od  narození Ferdinanda Kauera, a 190 let od jeho úmrtí (* 18.1.1751 Dyjákovičky  – †  13. 4. 1831 Vídeň)
Ferdinand Kauer 1751-1831
     
18. ledna 1751 se v Dyjákovičkách narodil hudební skladatel Ferdinand Kauer. Uplatnil se hlavně ve Vídni jako nejpopulárnější skladatel vídeňského singspielu (zpěvohra), autor asi 200 oper a singspielů.

viz paměť místa: -  Skládali pro Znojmo

 • 280 let od úmrtí varhaníka Jakuba Wachtera, také Vachtera (* ??. ??. ????, ???? - †  26. 1. 1741 Brno)
Český varhaník a hudební skladatel. Datum a místo narození není známé. Hudební vzdělání získal u císařského dvora ve Vídni.
V letech 1705–1714 byl varhaníkem ve Znojmě
.
Zajišťoval hudbu v kostele  u sv. Mikuláše.
Udával slohový ráz  znojemského hudebního baroka.
20. dubna 1714 se stal varhaníkem v chrámu sv. Jakuba v Brně, kde působil až do své smrti v roce 1741. Komponoval ve stylu vídeňského baroka. Byl rovněž významným hudebním pedagogem. Z jeho žáků vynikl zejména varhaník a skladatel Jan Brixides. 

Na kůru kostela sv. Jakuba bylo nalezeno několik chrámových skladeb pro sóla, sbor, malý orchestr a varhany. Největší z těchto děl je Requiem, které také zaznělo v den pohřbu skladatele 28. ledna 1741.

únor

 •  55 let od narození pátera Mariana Jiřího Huska (* 4. 2. 1966, Zlín) 
P. marian Jiří Husek
   
P. Marian Jiří Husek OPraem, spravoval v letech 2003-2019  farnost v Louce a další farnosti v blízkém pohraničí. V současnosti působí jako farář u Sv. Jakuba v Jihlavě.

 •  140 let od narození filologa a pedagoga Richarda Meistera (* 5.2.1881 Znojmo - 11.6.1964 Vídeň)
Meister Richard

Byl profesorem klasické filologie (od 1918) a pedagogiky (1923) na vídeňské univerzitě. Za války nesměl pedagogiku přednášet, nebyl spolehlivý, aby mohl vychovávat budoucí učitele. Byl rektorem vídeňské univerzity (studijní rok 1949-1950) a poté byl zvolen prezidentem rakouské akademie  věd (1951-1963).

 • 100 let od úmrtí historika umění Maxe Dvořáka (* 14. 6. 1874 Roudnice nad Labem - †  8. 2. 1921  Hrušovany nad Jevišovkou)
Max Dvořák - 1874-1921

Narodil se jako syn lobkovického archiváře 14. 6. 1874 v Roudnici nad Labem. Stal se profesorem vídeňské univerzity a zakladatelem moderního směru dějin umění. Jeho příručka „Katechismus der Denkmalpflege“ se stala prvním shrnutím zásad památkové disciplíny jako vědeckého oboru.
Zemřel 8. 2. 1921 v Hrušovanech nad Jevišovkou. Na místním hřbitově zdobí jeho hrob krásný kovový rokokový kříž.

 • 160 let od narození notáře a archeologa Jaroslava Palliardiho (* 10. 2. 1861 v Telč - †  8. 2. 1921  12. 3. 1922 v Moravské Budějovice)
Jaroslav Palliardi 1861-1922
   
Narodil se 10. 2. 1861 v Telči. Absolvoval právnickou fakultu v Praze. 14 let pracoval jako notář ve Znojmě, svoji kancelář měl na Horním náměstí. Od roku 1906 spolupracoval s Frant. Vildomcem,
archeologem z Boskovštejna. Jejich společný a nejvýznamější objev se týká tzv. moravské malované keramiky, nalezené ve čtvti Novosady ve Znojmě. Další lokality, které prozkoumali, jsou např. Starý zámek v Jevišovicích, neolitické sídliště u Boskovštejna a jiné. Archeologická sbírka je součástí sbírek Moravského zemského muzea v Brně.

V letech 1893 až 1900 byl také redaktorem „Časopisu vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci“.
Zemřel 12. 3. 1922 v Moravských Budějovicích.
Jaroslav Palliardi 1861-1922


 • 10 let od úmrtí herce a zpěváka Petra Alexandra  (* 30. 6. 1926 Vídeň - †  12. 2. 2011  Vídeň)
Peter Alexander 1926-2011

Peter Alexander,  vlastním jménem Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer, žil od roku 1941 ve Znojmě, kde navštěvoval gymnasium, na kterém v roce 1944 i maturoval.
Byl velmi úspěšným zpěvákem, pianistou, hercem, parodistou a moderatorem-bavičem. V druhé polovině 20.století patřil k nejúspěšnějším umělcům svého žánru. Byl  jediným německy  zpívajícím umělcem, jehož jméno se 60 let nepřetržitě objevovalo v hitparádách.  .
Jeho matka pocházela z Plzně.


březen

 • 100 let od narození malíře Antonín Františka Stehlíka  (* 11.3.1921, Hluboké Mašůvky -  † 28. 8. 1989, Znojmo)
A.F. Stehlík

A.F:Stehlík je čestným občanem Hlubokých Mašůvek (podobně jako František Vildomec nebo Mons. Jindřich Bartoš). Byl sice „jen“ amatérským malířem, ale jeho obrazy jsou na Znojemsku velmi populární.

Hluboké Mašůvky A.F. Stehkík 1987
Hluboké Mašůvky A.F. Stehkík 1987


Viz Osobnosti:: Antonín František Stehlík
 • 10 let od úmrtí učitele, fotografa, člena OS a Spolku Přátel Hroznové kozy Pavla Matyaska ( * 7.3. 1943 Znojmo - † 16.3.2011 Znojmo)
Pavel Matyasko - 1943-2011

P.Matyasko byl iniciativním členem O.S., kam vstoupil v r. 1996. Byl i zakládajícím členem „Spolku Přátel Hroznové kozy“, který zde navazuje na dávné tradice, spojené s vinohradnictvím v oblasti Znojemska a části Dolního Rakouska. Vedl fotografickou kroniku akcí „Hroznové kozy“. Pro O.S. připravil úspěšnou výstavu fotografii o zaniklých mlýnech v oblasti „Devíti mlýnů“, která však byla, bohužel, už jeho poslední.

Viz:  "Vzpomínka Na Pavla Matyaska"


 • 30 let od vzniku NPP  (20. 3. 1991)
logo npp - nové od 2021
Nové logo NPP
                         
Z nařízení vlády ČR č. 164/1991 vznikl 20. 3. 1991 Národní park Podyjí. Je z našich národních parků nejmenší, jen 63 km2, ale nikoliv méně populární. Ve stejný den vznikl i Národní park Šumava“, náš největší národní park. Provázely ho ale časté problémy, např. s těžbou dřeva, s přístupem návštěvníků do jednotlivých zón NP aj. Za 30 let se tam vystřídalo už 10 ředitelů.
Ředitelem Správy NP Podyjí je od vzniku NP Podyjí stále ing. Tomáš Rothröckl. To svědčí, mimo jiné, o jeho dobrých manažerských schopnostech a promyšlené dlouhodobé koncepci rozvoje tohoto území.


Blíže - různé články v Paměti krajiny“ a v rubrice "Výročí“: „20 let a25 let"  NP Podyjí“.


 • 90 let od narození  klarinetisty Josefa Horáka  (* 24.3.1931, Znojmo  -   † 23. 11. 2005, Biberach an der Riß, NSR)
Josef Horák

V letech 1945 až 1952 absolvoval Státní konzervatoř v Brně, působil v různých významných orchestrech v ČR a v letech 1989 až 1991 hrál na klarinet jako sólista České filharmonie Pro svoji  virtuozitu byl nazýván „Paganini klarinetu“. Objevil totiž sólové koncertní možnosti basového klarinetu. Psali pro něj významní skladatelé, např. Bohuslav Martinů, Alois Hába a další.
Byl také tvůrcem české basklarinetové školy – v letech 1974 až 1979 vyučoval hru na tento nástroj na Státní konzervatoři v Praze
.

Josef Horák

Viz také:  Skládali pro Znojmov rubrice „Paměť místa“.


duben

 •    95 let od založení znojemské „Rudé hvězdy“ (21. 4. 1926, Znojmo)
V rámci historické pravdy je nutno připomínat i tato výročí. Navíc je známo, že prvorepubliková ČSR byla hodně levicová a s velkým sociálním cítěním - to se projevovalo např. výstavbou hygienických a levných dělnických bytů i jinak. Prosazovala se tehdy strana sociální demokracie (ve Znojmě třeba starosta dr. Josef Mareš, její člen, ale i jiní). V r. 1921 vznikla KSČ.

 • 150 let od otevření znojemského nádraží   (duben 1871, Znojmo)   
150 let nádraží ve Znojmě

Viz také:  150 let železnice Znojmo-Jihlavav rubrice „Paměť místa“.


květen

 •     60 let od úmrtí Josef Kumpána, krajinářského a zahradního architekta  (* 23. 12. 1885  Mladá Boleslav - † 9. 5. 1961 Praha)  
Josef Kumpán 1885-1961

Josef Kumpán se narodil 23. 12. 1885 v Mladé Boleslavi. Celý život působil jako projektant zahrad, parků a hřbitovů. Svoje znalosti z tohoto oboru získal zejména v Německu a ve Francii. Za první čsl. republiky, v roce 1919, založil v Praze svoji projekční kancelář. Během své pracovní kariéry postupně vyprojektoval 1028 (!) vilových a domovních zahrad, 72 zahrad zámeckých, 123 veřejných sadů (mimo jiné v roce 1928 i znojemský Jubilejní park) a 21 hřbitovů. Podílel se také na úpravě zahrad Pražského hradu i na památníku bitvy u Lipan.


 • 80 let od narození režiséra a scénáristy Rudolfa Adlera  (* 24.5.1941, Znojmo)
Rudolf Adler

Ve svých dokumentárních filmech propagoval rodné město s jeho historií a regionálními tradicemi.
V roce 2019, při 14. ročníku udílení „Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě“ obdržel toto Ocenění za celoživotní propagaci Znojma ve svých dokumentárních filmech.


červen

 •  100 let od úmrtí hudebníka Karla Foerstera   (* 2. 6. 1855  Osenice  -  † 14. 6. 1921 Znojmo)
Karel Foerster se narodil 2. 6. 1855 v Osenici jako syn slavného českého skladatele Josef Foerstera. Karel se stal také skladatelem, ale byl známý spíše jako hudební pedagog a výkonný hudebník -  houslista a varhaník. Od roku 1879 do roku 1883 byl varhaníkem ve Znojmě. Působil také v Moravských Budějovicích a v Praze.


 • 50 let od úmrtí prvního ředitele českého gymnasia ve Znojmě PhDr. Karla Polesného   (* 25. 12. 1880, Zbraslavice u Kutné Hory   -  † 17. 6. 1971, Písek)
PhDr. Karel Polesný

Ředitelem znojemského gymnasia byl v letech 1919 až 1938. Gymnasium dnes nese jeho jméno.

viz také osobnosti: Karel Polesný

 • 450 let od narození tiskaře a rytce Jana  Willenbergera  (* 23. 6. 1571 Třebenice u Vratislavi, Slezsko  -  † 3. 10. 1613, Praha )
Jan Willenberger -tiskař, rytec
signatura J.W.

viz také osobnosti: Johann  Willenberger
 • 80 let od narození výtvarníka a keramika  Alexandra Waltra  (* 25. 6. 1941 v Modre u Bratislavy )
Alexander Walter
 
Obec Modra je známá svojí malovanou keramikou. To vedlo i zdejšího rodáka Alexandra Waltera ke studiu slovenské lidové majoliky v Modre, pak vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni a nakonec Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru akademického sochaře profesora Kostky.
Alexander Walter zakotvil ve Znojmě, kde se také oženil. Ve svém domě přímo u řeky Dyje má svoji výtvarnou dílnu. Zabývá se keramikou komorní i monumentální. Měl řadu svých samostatných výstav v ČR (naposledy velkou výstavu v Bechyni) na Slovensku, v Rakousku, Belgii, v Itálii a v dalších evropských zemích. Je členem znojemské výtvarné skupiny „Meandr“, vzniklé v roce 2007 a jeho díla nechybí na žádné jejich výstavě. Drobnější i větší keramickou plastiku najdeme na různých místech Znojma (např. v Základní umělecké škole ve Znojmě) i ve sbírkách soukromých sběratelů.

červenec
 • 90 let od narození  filmového a televizního režiséra Jaromíra Vašty  (* 21. 7. 1931 Znojmo )
Jaromír Vašta - 1931-2021

Věnoval se zejména populární hudbě, nejznámější je asi televizní pořad „Vysílá studio A“ nebo trojdílný televizní seriál z roku 1968 „Píseň pro Rudolfa Třetího“.

 • 110 let od založení Dělnického domu ve Znojmě (30. 7. 1911 )
Bývalý Dělnický dům
 
30. 7. 1911 byl položen základní kámen k Dělnickému domu ve Znojmě (dnes kino Svět na Havlíčkově ulici). Tento dům patřil sociálně-demokratické straně.

srpen
 • 60 let od úmrtí Josefa Auera  (*23.5.1888, Znojmo-Přímětice  – 2. 8. 1961, Znojmo)
Josef Auer -1888-1961

2. 8. 1961 zemřel ve Znojmě Josef Auer, archivář (narozený 23. 5. 1888 v Příměticích u Znojma)

Podrobněji viz v rubrice Osobnosti

září

 • 70 let od narození Pavla Davida  (* 23. 9. 1951,  Znojmo)
Pavel David -1951

Znojemský malíř, oceněný Cenou města Znojma, která mu byla udělena za dlouhodobou významnou propagaci města Znojma v oblasti kultury. Pavel David maluje již od dětství, jeho oblibou jsou znojemské interiéry a znojemská panoramata. Je členem výtvarné skupiny MEANDR.

 • 100 let od narození PhDr. Vědomila Vildomce  (* 27. 9. 1921 Boskovštějně - † 28.12.1998 Znojmo)
Vědomil Vildomec 1921-1998

27. 9. 1921 se v Boskovštějně, v rodině významného archeologa narodil syn Vědomil, který se stal archeologem, učitelem historie a nakonec ředitelem Jihomoravského muzea ve Znojmě. Má zásluhu např. o znovunalezení busty Charlese Sealsfielda a její umístění na hradním nádvoří.

Podrobněji viz v rubrice Osobnosti

 • 110 let od narození Václava Adolfa Kovaniče  (* 27. 9. 1911 Jaworze u Bilska, Polsko - † 28.3.1999 Kyjov)
Václav Adolf Kovanič - 1911-1999

V.A. Kovanič byl významný medailér a sochař. Vyrůstal v Újezdě u Znojma, kde jeho otec působil jako lesník.Studoval na Státní průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích. Dále studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Josefa Mařatky a pak v letech 1936 až 1939 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Otakara Španiela, u kterého studoval společně s Janem Tomášem Fischerem. Stali se celoživotními přáteli. Ve Znojmě máme od něho medaili Jana Vlka  na pamětní desce na budově Znojemské besedy a medaili J.T. Fischera na pamětní desce umístněné OS na domu kde J.T. Fischer bydlel.
   
autor: Václav Adolf Kovanič        autor: Václav Adolf Kovanič
 • 80 let od úmrtí Rudolfa Melkuse  (* 4. 3 .1908, Vídeň  – 30. 9. 1941, Brno)
Rudolf Melkus -1908-1941

30. 9. 1941 byl v Brně v Kounicových kolejích popraven Rudolf Melkus za ilegální protinacistickou činnost. V meziválečném období pracoval ve Znojmě jako geometr, nakreslil první barevný český plán Znojma. Byl činný v Klubu československých turistů a ve skautském hnutí.

 
Podrobněji viz v rubrice Osobnosti

říjen

 • 150 let od narození Fráni Kopečka  (* 14. 10. 1871 Předmostí u Přerova - † 23. 8. 1946 v Ostrava)
Fráňa Kopeček 1871 - 1946

Je autorem pohádek, fejetonů a drobnějších próz. Ceněny jsou zejména jeho literární práce ze života učitele. Učil na školách ve Znojmě, Kuchařovicích, Tvořihrázi a v Horních Dunajovicích. Jedna ze znojemských ulic nese jeho jméno
.

 • 600 let od upálení znojemských husitů   ( † 29. 10. 1421, Znojmo, Dolní náměstí)
29.10.1421 byli na Dolním náměstí ve Znojmě upáleni vůdci znojemských husitů Jan Vierdunk s jeho syn. Popraveni byli také  husité z Jevišovic a Martínkova.


listopad

 • 150 výročí narození sochaře Hugo Lederera (* 16.11.1871, Znojmo – †  1.8.1940, Berlín)
Hugo Lederer
           Množství jeho prací letos vystavuje  znojemské muzeum.

             pamětní deska Hugo Lederer  
          pamětní deska na jeho rodném domě, odhalená 6.11.2011
           Více na našem webu :
              Hugo Lederer - osobnost Znojemska

 • 450 let od úmrtí biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava  (* 20.2. 1523, Přerov  –   24.11. 1571, Moravský Krumlov)
Jan Blahoslav - 1523-1571
   
Biskup Jednoty bratrské (Unitas Fratrum) Jan Blahoslav v roce 1557 založil  v Ivančicích proslulou bratrskou tiskárnu, která byla později přesunuta do Kralic nad Oslavou. Mimo jiné zde čeští bratři vytiskli „Bibli kralickou“, jejíž vytříbená čeština a starobylost knihy údajně pomohla Masarykovi přesvědčit prezidenta USA Wilsona o významu Království českého a Zemí Koruny české a obnovu těchto zemí v rámci samostatného nového státu.
 
 
 • 140 let od přestěhování Besedy Znojemské na Dolní náměstí  (listopad 1881)
Znojemská Beseda
 
V listopadu 1881 se česká Beseda Znojemská (vzniklá v roce 1870) přestěhovala do nové budovy Besedy Znojemské č. 22 na Dolním (dnes Masarykově) náměstí ve Znojmě. Budovu Besedy postavil znojemský stavitel Jan Unger na místě bývalého hostince „U bílého lva“, částečně snad podle plánů Theophila von Hansena. Budova slouží svému účelu dodnes.

prosinec

 • 115 let od narození Jana Kopečka  (* 14. 12. 1906, Budeč na Vysočině - † 29. 3. 1986 Znojmo)
Jan Kopeček 1906 -1986

Malíř, učitel výtvarné výchovy. V mládí pobýval v Paříži. Učil na znojemských školách a na gymnasiu  také zeměpis, matematiku, rýsování a deskriptivní geometrii. Je znám především svými překrásnými akvarely Znojma a jeho okolí, velkým množstvím kreseb, linorytů, olejů ale i jiných výtvarných technik nejen u nás ale i v zahraničí.

 • 20 let od úmrtí Josefa Nechvátala  (* 19. 4. 1923, Medlice u Znojma  – 26. 12. 2001, Znojmo)
Josef nechvatal-1923-2001

Hrát na housle se učil u  tehdejšího učitele na hudební škole Karla Urbánka, klavírní hru studoval soukromě u učitelky Fukačové. Jako dirigent byl Josef Nechvátal  dlouholetý a obětavý vedoucí „Pěveckého sboru Vítězslava Nováka“, který byl ve Znojmě založen Albertem Pekem už v roce 1920.

 • 270 let od narození Klementa Marii Hofbauera  (* 26.12.1751 Tasovice u Znojma  –  15.3.1820 Vídeň)
Klemnt Maria Hofbauer

Sv. Klement Maria Hofbauer, tasovický rodák, patron měst Vídně a Varšavy, redemptorista.

Blíže viz v rubrice Osobnosti Znojemska.


 • 70 let od narození Lenky Fialové  (* 30. 12. 1951, Zlín)
Lenka Fialová - * 1951
 
30. 12. 1951 se ve Zlíně narodila Lenka Fialová, loutkoherečka, výtvarnice a disidentka, která musela za normalizace opustit vlast. Žila v Rakousku. V té době spolupracovala s RFE Mnichov. Po sametové revoluci se vrátila zpět. Je členkou Okrašlovacího spolku ve Znojmě a členkou znojemské výtvarné skupiny MEANDR. Měla řadu výstav u nás i v zahraničí.

  
přesné datum není  známo  

 • 390 let od pobytu  Albrechta Václava Eusebiusa z Valdštejna ve Znojmě.  ( 12.1631 až 04.1632)
Albrecht Václav Eesbius z Valdštejna
 
1631 (prosinec) až 1632 (duben) pobýval ve Znojmě vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Na Kraví hoře u Znojma verboval vojsko do třicetileté války pro rakouského císaře. Tomu pak sám velel jako generalissimus armád.
Ve Znojmě bydlel u Horního náměstí, v tzv. Valdštejnském paláci, kde využíval i služby astrologa.
 
 • 170 let od úmrtí Ambrose Augustina Spalleka  (* ??. ??. 1790 Německý, dnes Havlíčkův, Brod  – ??. ??. 1851, Brno)
  Ambros Spallek 1790-1851
Seznam duchovních v Brněnské diecezi 1847
   
Ambros Augustin Spallek premonstrát ze Želivi, ředitel znojemského (německého) gymnasia, průkopník názorného vyučování. Ředitelem znojemského gymnasia byl v letech 1824 až 1850. Za jeho působení zde vyučoval také Johann Gregor Mendel.

 • 140 let od založení České matiční školy (* ??. ??. 1881)
bývala Česká matiční škola
   
  V roce 1881 vznikla ve Znojmě česká matiční škola. Sídlila na Haukově ulici (dnes ulice Jana Palacha), v místě dnešní střední zdravotní školy. Měla velký význam pro vzdělávání českých dětí v mateřském jazyce i pro povzbuzení české menšiny v převážně německém Znojmě.
 • 110 let od  pobytu Jaroslava Haška ve Znojmě 
Jaroslav Hašek
   
V letním období roku 1911 pobyl ve Znojmě se svými společníky na cestách spisovatel Jaroslav Hašek (přesné datum není známo.) Své zážitky vylíčil v knize „Dějiny strany mírného pokroku“. 

Blíže viz v rubrice „Paměť místa“ (článek Zastavení slavných ve Znojmě).


Rok 2022
   
leden