logo
  

Zachraňme naše parky

        Zachraňme naše parky

i další zeleň

OS
ve

ZNOJMĚ
                                        

    
Osud znojemských parků a městské zeleně je věcí všech Znojemčanů, neboť:  

Nejen ten je vinen, kdo něco zničí, ale i ten kdo tomu nezabrání
   


2022
 
Znojemské parky

Vedro 2022
Přímětice Karolininy sady
Péče o stromy a trávu

Park  "Kolonka"

Horní park
Jubilejní park


2021

Park  "Kolonka"
Dolní park -  pekárna
Přímětice
Péče o stromy a trávu
Revitalizace Dukelská
Pomoc městské zeleni ve Znojmě

Městský lesík ve Znojmě

Jubilejní park

2020

Alej u  Samaritánky


Péče o parky

Javory v pivovarském dvoře

Revitalizace Dukelská


2019

Úspěšný strom ankety - Strom roku 2018 je ohrožen

 Suché stromy a keře v městě
 Dyjská ulice

Beseda se starostou města o zeleni ve městě


2018

Park  "Kolonka"


Jubilejní park

2017

Horní park
2016

Dolní park

Jak to dělají jinde

Znojemské parky ve znojemském tisku2015

Dolní park

Horní park

Jak to dělají jinde
                                           které by mohly být vzorem pro opravdovou revitalizaci znojemských parků

Znojemské parky ve znojemském tisku

2014
  • Usnesení RM - stanoviska členů pracovní komise k dopisu  .....  30. ledna 2014
  • Městský park v  tisku:  2014  
2013
  •  Osud parku je věcí nás všech 
            ZACHRAŇME ZNOJEMSKÉ PARKY -  žádá Občanská veřejnost shromážděná dne 16. října 2013 v sále Kina Svět
         Zastupitelstvo města Znojmo odmítlo projednat rezoluci znojemské veřejnosti .......  22.10.2013      
          Záchrana znojemského parku před necitlivou revitalizací    
         video: "Zachraňme znojemský park"        .....     24.10.2013
         
video:  "Modlitba za Znojmo a jeho park"   .....    23.10.2013
            výzva:  
"Milí Znojmáci, vážení sousedé"    ......  
 23.10.2013
         
         
Výzva starosty města Znojma třem občanským spolkům     ......     7.11.2013
           
         Zachraňte i Vy Váš strom
           
         Pracovní skupiny  - město a  znojemské spolky    .......     19.12.2013
  • Několik pojmů používaných v diskusi  o Městském parku ve Znojmě:
          Holoseč
          Devastace
          Revitalizace
          Alej, park, sad nebo stavební pozemek
          Airpot
          Víte, že .... ??? 

  • Městský park v  tisku:  2013                 
  • Promenádní koncert v Městském parku    ....    1.září 2013
         Pozvánka na Promenádní koncert v Městském parku
         
Promenádní koncert 1.září 2013
         Fotografie z koncertu
  • Busta Charlese Sealdsfielda v Městském parku    
          Pozvánka  na vzpomínkovou akci k 220. výročí narození Karla Postla alias Charlese Sealsfielda ....  3.března 2013
             Položení kytice k bustě Charlese Sealsfieda

2012
  • Znojemský historický park, založen 1804, ztrácí nenávratně svou podobu   ....  4.listopadu 2012  .... více
             podpořte také Vy petici:  Zastavte devastaci znojemských parků  OS „Za Znojmo přívětivější“ 
             Pozvánka na Promenádní koncert v Městském parku
          Promenádní koncert 2.září 2012

   
zpátky úvod